Πολιτική Αξιολόγησης φαρμακείων

  • Πολιτική Αξιολόγησης φαρμακείων

Πολιτική Αξιολόγησης φαρμακείων

Για να αξιολογήσετε κάποιο φαρμακείο ή προϊόν απαραίτητη προϋπόθεση είναι να έχετε παραγγείλει από το συγκεκριμένο φαρμακείο ή να έχετε αποδεδειγμένα αγοράσει το εν λόγο προϊόν. Για κάθε μία παραγγελία μπορεί να γίνει μόνο μία αξιολόγηση. Με αυτό τον τρόπο ελέγχουμε και διασφαλίζουμε την εγκυρότητα και αξιοπιστία των αξιολογήσεων. Τα φαρμακεία αποδέχονται ότι στo πλαίσιo των συναλλακτικών ηθών δε θα εκμεταλλεύονται τη δυνατότητα αξιολόγησης που παρέχει η Ιστοσελίδα με την ανάρτηση θετικών ή αρνητικών σχολίων μέσω τρίτων (οικογένεια, φίλοι, προσωπικό). Υβριστικά σχόλια, σχόλια κατά της δημοσίας αιδούς καθώς και σχόλια τα οποία άπτονται του αστικού και ποινικού δικαίου ή Κανονισμών Δημοσίων Αρχών, δε θα αναρτώνται. Σε αυτή την περίπτωση, η ομάδα του e-farmacy δε φέρει καμία ευθύνη για αυτή την απόφαση.

Επισημαίνεται ότι το e-farmacy δε φέρει ευθύνη για το περιεχόμενο των σχολίων και σε καμία περίπτωση τα σχόλια δεν αντανακλούν τη θέση τoυ e-farmacy για τα φαρμακεία ή για τα προϊόντα των εκάστοτε εταιρειών, είτε η αξιολόγηση είναι θετική, είτε αρνητική.

Επίσης, το e-farmacy δε φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ανεπαρκή ποιότητα των προϊόντων ή των υπηρεσιών που προσφέρονται από τα φαρμακεία και τις εκάστοτε εταιρείες παραγωγής προϊόντων, τα οποία συνεργάζονται με το e-farmacy.

Το e-farmacy εγγυάται την προστασία προσωπικών δεδομένων όπως αυτή καθορίζεται από την κείμενη νομοθεσία.

keyboard_arrow_up